Start

Styr rätt för resultat!

 

Ursäkta metaforen med varningsskylten! 

Men allvarligt talat; klaras välfärden även i morgon med bäring mot kompetensförsörjning och ekonomi? Ett nytt ledarskap krävs - grundat i utformningen och  innehållet i den övergripande styrningen.

 

Kommunernas modeller för ledning och styrning måste både utgå från och landa i en verklighet som är bekant för  medarbetare och medborgare. Annars blir skapelsen bara ett skyltfönster. Den varken engagerar eller påverkar verksamheternas kärna.

 

En annan grundbult är att frigöra med tid för det som skapar värde - det personliga mötet och den enskildes medagerande. Gärna kryddat med digitala inslag. Genom att trimma  den befintliga styrmodellen kan ett mycket bättre resultat uppnås.


En tredje utgångspunkt är att involvera också medborgare och brukare på ett aktivt sätt i styrmodellen. Vi kallar det MEDAGERANDE.

 

Vi har ett koncept RESULTAT-ENGAGEMANG-KVALITET (R-E-K) för att ge kommunerna en vassare styrmodell        - hela vägen från fullmäktiges uppdrag och mål till den enskilde medarbetarens vardag.

 

Förbättringsfilosofi:

Mer utrymme för det värdeskapande personliga mötet!

Nå ökat medagerande både av brukare och medarbetare!  Optimera digitaliseringsvertygen därefter rätt!

 

Copyright © All Rights Reserved